Ana sayfa GÜNDEM İTO, başhekimlere seslendi: Corona virüsü sağlık çalışanları için mesleki bir hastalıktır

İTO, başhekimlere seslendi: Corona virüsü sağlık çalışanları için mesleki bir hastalıktır

74
0
İTO, başhekimlere seslendi: Corona virüsü sağlık çalışanları için mesleki bir hastalıktır
İTO, başhekimlere seslendi: Corona virüsü sağlık çalışanları için mesleki bir hastalıktır

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2020/12 sayılı corona virüsü (Covid-19) Hakkında Genelgesi’nde corona virüsü salgınının bulaşıcı hastalık kabul edildiği belirtilerek, iş yerinde veya iş yeri dışında salgına yakalanıp yakalanmadığına bakılmaksızın hiçbir Covid-19 pozitif vakasının SGK’ya iş kazası veya meslek hastalığı olarak bildirilmesine gerek olmadığı kararını duyurmuştu.

İstanbul Tabip Odası (İTO) bugün özel hastanelerin başhekimlerine gönderdiği yazıda, sağlık personelinin hastane ortamında virüse yakalanmaları halinde, bu durumun meslek hastalığı sayılması gerektiğini hatırlattı.

“TIBBİ BİR DURUM TESPİTİDİR”

İTO, gönderdiği yazıda genelgenin uygulamada tereddütlere neden olduğunu vurguladı. Tabip Odası hukukçularının gönderdiği yazıda şu tespitler paylaşıldı;

*İş kazası bildirimi yaşanan olayın aktarılması, meslek hastalığı bildirimi ise tıbbi bir durum tespitidir. İş kazasından farklı olarak meslek hastalığının meydana gelmesi için, bu hastalığın çalışanın yaptığı veya çalıştığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir nedenden veya işin yürütüm şartlarından kaynaklanması gerekmektedir.

*Dolayısıyla meslek hastalığının yapılan işle veya işyeri koşulları ile ilgili olması gerekmektedir. Bu çerçevede çalışılan yerin kamu veya özel sağlık kuruluşu olması arasında bir fark olmaksızın, hekimler, hemşireler, temizlik personeli gibi çalışanların hastane ortamında virüse yakalanmış olmaları halinde, bu durum meslek hastalığı olarak kabulü gerekecektir.

*Meslek hastalıkları, bildirimi zorunlu hastalıklardır. Ancak 7.5.2020 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020/12 sayılı Genelgesinin uygulamada tereddütlere neden olduğu gözlemlenmektedir.

“PARA CEZASININ SÖZ KONUSU OLDUĞUNU HATIRLATIRIZ”

İstanbul Tabip Odası, iş kazası veya meslek hastalığının 3 iş günü içinde bildiriminin yapılmasının başhekimlerin görev ve sorumluluğunda olduğunu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi;

*Genelge’de 5510 sayılı Kanun’un 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı olanlar yönünden meslek hastalığı veya iş kazası bildirimi yapılmaması, bu kişiler için hastalık kapsamından provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir.

*Anlaşılacağı üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/c maddesinde düzenlenen kamu çalışanları, Genelge kapsamı dışında tutulmuştur.

*Kaldı ki nelerin iş kazası veya meslek hastalığı olduğu, onlarca akademik çalışma ve Yargıtay içtihatları ile şekillenmiş ve yakın tarihli düzenlemeler olan 5510 ve 6331 sayılı Kanunlara aktardığımız şekilde girmiştir.

*Son olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, iş kazası veya meslek hastalığının 3 iş günü içinde bildiriminin yapılmasının başhekimliğinizin görev ve sorumluluğunda olduğunu, aksi halde “görevi ihmal”in ve idari para cezasının söz konusu olacağını hatırlatır, bu bildirimlerin yapılmasının büyük önem taşıdığını bilgilerinize sunarız.

İLGİLİ HABERTTB'den coronada ikinci ay raporu!TTB’den coronada ikinci ay raporu! İLGİLİ HABERİstanbul Tabip Odası: Üç, beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap vericidirİstanbul Tabip Odası: Üç, beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap vericidir

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here