Ana sayfa GÜNDEM Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Ve Cezası

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Ve Cezası

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, Bir bireyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden mahrum bırakma durumunda suç işlenmiş olur.

49
0

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, Bir bireyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden mahrum bırakma durumunda suç işlenmiş olur.

Bu duruma göre; Anayasamızın 19. Maddesi ile kişi hürriyeti ve güvenliği düzenlenmiştir. Her birey kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Anayasa’da öngörülen kişi hürriyeti ve güvenliğini düzenleyen 5237 sayılı TCK 109 Maddesi ile kişi hürriyeti ve güvenliğine aykırı hareketler suç olarak düzenlenmiş ve şartları belirlenmiştir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Cezası

Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir (TCK md. 109/1).

 • Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK md. 109/2).

 

 • Bu suçun;

 

 • Silahla,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
 • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

 

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır (TCK md. 109/3).

 

 • Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.(TCK md. 109/4).

 

 • Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır (TCK md. 109/5).

 

 • Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır (TCK md. 109/6).

 

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Denetimli Serbestlik

 

Denetimli serbestlik, Bireyin Sosyal hayatı denetimli serbestlik yolu ile denetim altına alınmasıdır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işleyen kimseler için yeni düzenleme geçerli olmayacaktır. Hürriyeti sınırlama suçunu işleyen kişi, 01.07.2016 tarihinden önce de sonra da suç işlese yeni denetimli serbestlik hükmünden yararlanamayacaktır. Hürriyeti sınırlama suçu, 671 Sayılı KHK kapsamında olan bir suç değildir.

 

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Yargıtay Kararı

Sanığın mağdureye kahve aldırdıktan sonra mağdureyi kolundan tutarak işyerinin içerisinde bulunan ara kısma soktuğu ve cinsel istismarda bulunduğu anlaşılan eyleminde ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğu gözetilmeden atılı suçtan mahkûmiyeti yerine hukuka uygun düşmeyen gerekçeyle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 14. Ceza Dairesi – Karar: 2014/9935).

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here